Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Tổ chức tập huấn mở rộng sử dụng phần mềm QLVB cho các cơ quan trường học trên địa bàn Huyện.

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Tổ chức tập huấn mở rộng sử dụng phần mềm QLVB cho các cơ quan trường học trên địa bàn Huyện.

Từ ngày 06 tháng 4 năm 2022 đến ngày 14 tháng 4 năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện mở 05 lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành iDesk cho trên 130 lãnh đạo, viên chức phụ trách văn thư thuộc 45 trường học trên địa bàn Huyện để thực hiện văn bản điện tử không dùng văn bản giấy.

(Quang cảnh lớp tập huấn)

Tại các lớp tập huấn, Báo cáo viên đã hướng dẫn các nội dung như: Giới thiệu phần mềm quản lý văn bản và điều hành iDesk; thực hiện thao tác quy trình xử lý văn bản đi, đến trên phần mềm; hướng dẫn xuất sổ văn bản đi, đến và các tiện ích khác của phần mềm; cài đặt, cấu hình, sử dụng chứng thư số điện tử của cơ quan, cá nhân để ký văn bản điện tử đúng quy định. Đồng thời, triển khai các loại văn bản không gửi kèm văn bản giấy.

            Sau các lớp tập huấn, Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các đơn vi trường học thực hiện ký số đúng quy định, gửi nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản nhằm nâng cao chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin của Huyện, góp phần thực hiện chuyển đổi số của cơ quan hành chính trên địa bàn Huyện./.

Trí Dũng, Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện