Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Tổ chức Đại hội Công chứng viên bất thường

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Tổ chức Đại hội Công chứng viên bất thường

Vừa qua, Hội Công chứng viên tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Công chứng viên bất thường, tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, cùng 26/26 Công chứng viên là hội viên Hội Công chứng viên tỉnh Đồng Tháp.

(Quang cảnh ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc Đại hội)

Đại hội Công chứng viên bất thường được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo thành phần tham dự, Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy của Hội công chứng viên tỉnh và việc kéo dài nhiệm kỳ Đại hội công chứng viên tỉnh đến năm 2022 theo Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam. Các đại biểu thống nhất cao với nội dung kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Công chứng viên tỉnh đến năm 2022. Ngoài ra, các Đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến hoàn chỉnh dự thảo nội quy của Hội Công chứng viên tỉnh và các ý kiến góp ý đã được Ban chấp hành Hội Công chứng viên giải trình, tiếp thu và bổ sung vào Nội quy.

(Quang cảnh các đại biểu phát biểu thảo luận tại  Đại hội Công chứng viên tỉnh Đồng Tháp)

Kết hợp với Đại hội công chứng viên bất thường lần này là Hội nghị tổng kết công tác của Hội công chứng viên năm 2020. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội Công chứng viên trong năm. Hiện nay, Hội có 26 Hội viên và đang hành nghề tại 14 tổ chức hành nghề công chứng. Trong năm, đã thực hiện công chứng hợp đồng giao dịch 59.821 việc, công chứng bản dịch 6.456 việc, chứng thực bản sao từ bản chính 114.165 việc, chứng thực chữ ký 2.938 việc, tổng số phí thu được là 27.132.176.000 đồng và nộp ngân sách 4.252.756.000 đồng; phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh An Giang tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chứng viên hành nghề công chứng tại Đồng Tháp theo quy định và được các hội viên tham gia đầy đủ. Hội cũng có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong hoạt động công chứng và thường xuyên hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với hội viên, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động công chứng.

Các hội viên cũng có ý kiến góp ý tại hội nghị như: Cần bám sát vào phần mềm hệ thống quản lý hợp đồng công chứng và ngăn chặn công chứng mở rộng đến dữ liệu của ngành tài nguyên và môi trường để việc công chứng được chặt chẽ, hạn chế được những rủi ro cho công chứng viên, khó khăn trong việc xác nhận tình trạng hôn nhân đối với người chết đã lâu, để thực hiện công chứng phân chia di sản,…

(Quang cảnh bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Hội Công chứng viên tỉnh Đồng Tháp)

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp, chỉ đạo: Trong thời gian qua, với vai trò giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Kịp thời chỉ đạo khắc phục, những hạn chế, thiếu sót trong phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý hợp đồng công chứng và dữ liệu ngăn chặn” giảm thiểu được những rủi ro cho công chứng viên trong hoạt động công chứng. Sở Tư pháp có sự phối hợp chặt chẽ với Hội công chứng viên tỉnh trong giải quyết các khó khăn với các ngành có liên quan trong hoạt động công chứng (ký kết Hướng dẫn liên tịch với Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện công chứng, chứng thực liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh). Hội công chứng viên tỉnh hoạt động rất hiệu quả, việc công chứng trong năm qua đạt số lượng vụ việc rất cao, vì thế, công chứng viên phải thực hiện rất nhiều vụ việc trong một ngày, do đó, áp lực công việc đối với công chứng viên càng cao và khả năng gặp rủi ro trong quá trình công chứng là rất cao. Vì vậy, yêu cầu các công chứng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ tốt quy định pháp luật trong thực hiện nghiệp vụ, nhất là phải sử dụng đồng bộ phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý hợp đồng công chứng và dữ liệu ngăn chặn”./.

      Công Khởi, Sở Tư pháp