Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh nâng cao hiệu quả thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Chi tiết bài viết Mô hình hay

Thành phố Cao Lãnh nâng cao hiệu quả thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp với việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tiếp nhận và trả kết quả tại nhà, thông qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND thành phố Cao Lãnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc nâng cao hiệu quả thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

(Quang cảnh người dân đến giao dịch thủ tục hành chính tại 

 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại thành phố Cao Lãnh)

Theo đó, Văn phòng HĐND& và UBND thành phố bố trí, lắp đặt máy tính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và phân công cán bộ, công chức hoặc phối hợp với Thành Đoàn bố trí đoàn viên trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính khi có nhu cầu. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp về việc thực hiện các thủ tục hành chính một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ủy ban nhân dân các xã, phường bố trí, lắp đặt máy tính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, phân công cán bộ, công chức hoặc phối hợp bố trí đoàn viên đoàn thanh niên trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Ban hành văn bản chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức khi thực hiện các thủ tục hành chính phải áp dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giải quyết các thủ tục khi có nhu cầu. Có kế hoạch thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC tại nhà người dân. Chọn hình thức tuyên truyền phù hợp tại khóm, ấp; chú ý, lồng ghép qua các buổi họp dân định kỳ để người dân thấy được sự thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm chi phí đi lại và tin tưởng khi thực hiện các thủ tục hành chính theo mô hình này. Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Các, phòng, ban chuyên môn khác thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Lư Liễm, Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Cao Lãnh