Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 xếp hạng thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 xếp hạng thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố

Chiều ngày 24/6/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.

Par Index cấp tỉnh được đánh giá dựa trên 08 lĩnh vực, được xây dựng theo hướng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, chú trọng cả tự đánh giá trong nội bộ và cả đánh giá từ bên ngoài của người dân, doanh nghiệp đối với tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính.

(Quang cảnh ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cùng các lãnh đạo sở, ngành tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND Tỉnh)

Năm 2020, tỉnh Đồng Tháp xếp hạng thứ 5/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 02 bậc so với năm 2019, tuy nhiên chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đạt được 88,77%, tăng hơn so với năm 2019 2,34% và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, chỉ số hài lòng năm 2020 của Tỉnh đạt 89,06%, tăng 1,44% so với năm 2019 và xếp hạng thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 03 hạng so với năm 2019.

Kết quả Par Index đã phản ánh một cách khá toàn diện kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, địa phương, cũng như những hạn chế trong từng lĩnh vực cải cách. Đây là nguồn thông tin quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại địa phương trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương sự cố gắng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc khai thực hiện hiệu quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020./.

                                                                        Thành Công, Sở Nội vụ