Xuất bản thông tin

null SỞ TƯ PHÁP: Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích thuộc ngành Tư pháp

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TƯ PHÁP: Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích thuộc ngành Tư pháp

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã thiết lập và tăng cường giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nhằm tạo sự thuận lợi, đáp ứng kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Kết quả cụ thể từ ngày 01/01/2021 đến 30/7/2021, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đạt 29,2% (1.387/4.735).

 

(Ảnh minh họa: Họp bàn tháo gỡ khó khăn trong triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI giữa Sở Tư pháp và Bưu điện Tỉnh ngày 08/4/2021)

Để tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích thuộc lĩnh vực Tư pháp trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, Sở Tư pháp khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp bằng các phương thức sau: (1)Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở các lĩnh vực: Công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, hòa giải thương mại, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên, đấu giá tài sản, đăng ký biện pháp bảo đảm, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, phổ biến pháp luật truy cập địa chỉ https://dichvucong.dongthap.gov.vn; (2) Thực hiện đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại địa chỉ https://lltptructuyen.moj.gov.vn; (3) Đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ hẹn giờ thực hiện tại nhà.

Tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện nộp lệ phí khi đến nhận kết quả đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Riêng đối với dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà thì tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp cho nhân viên bưu điện mà không cần phải đến Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tổ chức tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân qua đường điện tử theo danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; áp dụng các mô hình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, không để tồn đọng, quá hạn giải quyết hồ sơ./.

Công Khởi, Sở Tư pháp