Xuất bản thông tin

null Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp: Tiếp tục phát huy kết quả chỉ số PAPI  trong năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp: Tiếp tục phát huy kết quả chỉ số PAPI  trong năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp Cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Đồng Tháp, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc đẩy mạnh thực hiện các nội dung của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thời gian tới.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trương “Xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp” tăng cường các kênh thông tin để trao đổi, lắng nghe người dân nhiều hơn như theo dõi và vận hành Kênh Zalo Official Account “Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp”, Zalo nhóm các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Tổ hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công  nghiệp, khu kinh tế; số điện thoại đường dây nóng để thực hiện việc hỗ trợ, tư vấn, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được nhanh chóng, kịp thời không để xảy ra các “điểm nóng” trên địa bàn quản lý.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 14 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: có 09 hồ sơ thuộc lĩnh vực đầu tư, 05 hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 44,44%, trả kết quả qua bưu chính công ích đạt 40%. Các hồ sơ đều được xử lý đúng và trước hạn, không có trường hợp trễ hạn. Đồng thời, thông qua các kênh, bộ phận tiếp công dân của đơn vị chưa phát sinh trường hợp khiếu nại, tố cáo về công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế trong tỉnh.

Ngoài ra, mô hình “Cà phê doanh nghiệp” trong khu công nghiệp được duy trì thực hiện định kỳ thường xuyên; đây cũng là nơi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Lãnh đạo Tỉnh, sở, ngành, địa phương với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nguyễn Phước Cường

 phát biểu tại điểm hẹn cafe doanh nghiệp

Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân, Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục tăng cường củng cố các kênh thông tin để thông qua đó kịp thời lắng nghe ý kiến của nhân dân, củng cố niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân hơn nữa./.

            Khánh Hồng, Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh