Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2021. Chủ trì hội nghị do ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, cùng với sự tham dự của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan.

 

(Quang cảnh Hội nghị)

Theo đó, công tác CCHC năm 2020 tiếp tục được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt, các nhiệm vụ, nội dung CCHC được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, từ đó kết quả công tác CCHC của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể huyện được xếp đồng hạng nhất với chỉ số 88,66%. Tuy nhiên, còn một vài chỉ số chưa hoàn thành hoặc chưa đạt điểm tối đa như: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; chưa kịp thời thực hiện đánh giá nội bộ và cập nhật tài liệu, xây dựng mới các quy trình ISO theo sự thay đổi của TTHC; các tiêu chí điều tra xã hội học đạt điểm chưa cao,…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì các mặt đạt được trong năm 2020; khắc phục sớm các hạn chế, thiếu sót thuộc lĩnh vực phụ trách và tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2021. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền và nghiên cứu các mô hình, cách làm mới, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế.

(Quang cảnh nhận giấy khen của các tập thể)

Dịp này, UBND huyện  đã trao giấy khen cho 06 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm 2020 và thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4./.

Trần Mỹ - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự