Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2020

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2020 trên địa bàn huyện.

Với mục đích nhằm giảm thời gian và chi phí của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện đăng ký thủ tục hành chính mà không cần đến Bộ phận Một cửa để nộp hồ sơ,…đối tượng tham dự thi đua là các cơ quan ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; thi đua với các nội dung như: Thực hiện tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân và các cơ quan, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính được quy định mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, địa đương (kết quả thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 của cơ quan, địa phương sẽ là cơ sở để tính điểm thi đua).

(Ảnh minh họa)

          Việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2020 nhằm khích lệ, động viên tập thể các cơ quan ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đồng thời, hỗ trợ người dân thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020. Thời gian thực hiện đến hết ngày 30/11/2020./.

Thành Lợi - Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành