Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2022. Chủ trì hội nghị do ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, cùng với sự tham dự của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan.

(Quang cảnh Hội nghị)

Mặc dù, trong điều kiện tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, công tác CCHC huyện Hồng Ngự năm 2021 tiếp tục được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt; các nhiệm vụ, nội dung CCHC được các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc và đi vào thực chất. Qua đó, chỉ số CCHC huyện Hồng Ngự năm 2021 xếp hạng 03/12 huyện, thành phố với chỉ số 84,49%.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một vài chỉ số chưa hoàn thành hoặc chưa đạt điểm tối đa như: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn nhiều hồ sơ giải quyết trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử; thực hiện chế độ báo cáo về TTHC còn sai sót; còn tình trạng phản ánh kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền qua Tổng đài 1022; thực hiện tinh giản biên chế chưa bảo đảm theo quy định; tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức 3 có phát sinh trong năm chưa đạt; áp dụng, duy trì, cải tiến và tự công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tieu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu; các tiêu chí điều tra xã hội học phần lớn giảm so với năm 2020.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục duy trì các mặt đạt được trong năm 2021; khắc phục sớm các hạn chế, thiếu sót thuộc lĩnh vực phụ trách và tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2022. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền và nghiên cứu các mô hình, cách làm mới, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho 08 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm 2021 và thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn huyện Hồng Ngự./.

Trần Mỹ, Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự