Xuất bản thông tin

null Mô hình độc đáo, cách làm hay về công tác tiếp công dân tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự “Ngày thứ Sáu nghe Dân nói”

Chi tiết bài viết Tin tức

Mô hình độc đáo, cách làm hay về công tác tiếp công dân tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự “Ngày thứ Sáu nghe Dân nói”

Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại với bệnh nhân, thân nhân về chất lượng khám, chữa bệnh của đơn vị.

(Quang cảnh “Ngày thứ Sáu nghe Dân nói” tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự)

Trong mỗi buổi chiều thứ Sáu, bệnh nhân và thân nhân gặp gỡ, trao đổi với Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện phản ánh, góp ý về khả năng tiếp cận thông tin khi đến với Trung tâm Y tế huyện; thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị; cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh, thái độ, chất lượng khám, chữa bệnh. Theo đó, buồng bệnh nằm điều trị, nhà vệ sinh, an ninh trật tự, căn tin phục vụ, thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế được người bệnh, thân nhân ghi nhận với kết quả tương đối khá.

Kết quả từ mô hình Ngày thứ Sáu nghe Dân nói không chỉ là sự hài lòng và tin tưởng của người dân mà còn được cụ thể hóa, góp phần mở rộng hình thức dân chủ và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân; đồng thời, tiếp tục duy trì và đổi mới việc tổ chức định kỳ hàng tuần các buổi tiếp xúc, đối thoại với người dân khi đến sử dụng các dịch vụ tại Trung tâm Y tế huyện.

Mô hình “Ngày thứ Sáu nghe Dân nói” đã thực hiện được gần 02 tháng. Trong tháng 7 năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự đã tổ chức 04 buổi tiếp xúc với bệnh nhân (người nhà bệnh nhân) vào các ngày thứ Sáu hàng tuần, cụ thể: Vào ngày 10 tháng 7 năm 2020 có 18 lượt người đăng ký tham dự; vào ngày 17 tháng 7 năm 2020 có 15 lượt người đăng ký tham dự; vào ngày 24 tháng 7 năm 2020 có 23 lượt người đăng ký tham dự; vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 có 49 lượt người đăng ký tham dự.

Thông qua các buổi tiếp xúc của Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự đã tạo được sự gần gũi giữa công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự đối với người dân khi đến khám, chữa bệnh tại đơn vị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, tiếp tục duy trì và đổi mới việc tổ chức định kỳ (hàng tuần) các buổi tiếp xúc, đối thoại với người dân khi đến sử dụng các dịch vụ tại Trung tâm Y tế. Tại các buổi tiếp xúc, Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự đã tiến hành lồng ghép tuyên truyền, đưa tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh./.

Thu Trang, Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự