Xuất bản thông tin

null HUYỆN LAI VUNG: Tổ chức Tập huấn nghiệp vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LAI VUNG: Tổ chức Tập huấn nghiệp vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch 131/KH-UBND của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Lai Vung về tập huấn nghiệp vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Lai Vung năm 2022. Vừa qua, huyện Lai Vung tổ chức  hội nghị tập huấn về nghiệp vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Lai Vung năm 2022, thành phần tham dự là đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách cải cách hành chính (CCHC) tại các phòng chuyên môn huyện; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các xã, thị trấn.

Quang cảnh buổi tập huấn

            Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên đến từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh tập trung triển khai các văn bản về công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC); hướng dẫn và thực hành cách thức rà soát, đánh giá TTHC; lập phương án đơn giản hóa TTHC; tính chi phí trước và sau khi thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; tổng hợp và báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo đúng quy định. Trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ rà soát, đánh giá TTHC tại các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.

Lớp tập huấn diễn ra với mục đích quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác kiểm soát TTHC; trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của địa phương./.

Thủy Quỳnh - Văn phòng HĐND và UBND huyện Lai Vung