Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

(Ảnh minh họa từ nguồn: molisa.gov.vn)

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, đã công bố 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh; 02 thủ tục hành chính liên thông cấp huyện, cấp tỉnh; 01 thủ tục hành chính liên thông cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cụ thể như sau: (1) Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19; (2) Thủ tục Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-19; (3) Thủ tục Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19; (4) Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19; (5) Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Xem Quyết định tại đây./.

            Phương Khanh, Sở LĐ-TB&XH