Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Tham dự HN tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Tham dự HN tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ bằng hình thức trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; đại diện lãnh đạo, công chức các sở, ngành, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; công chức tham mưu thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn một số nội dung chính như: Quy trình báo cáo, các loại biểu mẫu theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP; cách thức phân quyền, tạo tài khoản cho cán bộ, công chức trên hệ thống; cách thức nhập liệu, tổng hợp, duyệt, ký số, gửi các báo cáo; hướng dẫn tích hợp các biểu số liệu báo cáo với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của các bộ, cơ quan, địa phương và thống kê kết quả thực hiện báo cáo, các chỉ tiêu, dữ liệu báo cáo...

Bên cạnh đó, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tế, gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo điện tử, nếu có những vướng mắc cần phản ánh với Văn phòng Chính phủ để kịp thời khắc phục.

(Quang cảnh các đại biểu tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến)

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu 100% bộ, ngành, địa phương thực hiện báo cáo điện tử trên hệ thống của Văn phòng Chính phủ. Qua đó, góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới./.

                                                Thanh Sang, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh