Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Họp trao đổi giải pháp trong thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và giải pháp tăng số lượng trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Họp trao đổi giải pháp trong thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và giải pháp tăng số lượng trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Huyện

Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2022, ông Lê Minh Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành chủ trì cuộc họp trao đổi giải pháp trong thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và giải pháp tăng số lượng trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Huyện. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo: Bưu điện Tỉnh, Bưu điện Huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện.

 

(Quang cảnh đại biểu tham dự cuộc họp pháp biểu ý kiến)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo khó khăn và chỉ ra các nguyên nhân trong thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương, cụ thể: Khó khăn hiện nay là người dân vẫn chưa quan tâm nhiều đến việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nguyên nhân do Mô hình kết hợp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả với Bưu điện văn hóa xã chưa mang lại hiệu quả như mong muốn và do tâm lý e ngại của người dân trong việc phải giao các loại giấy tờ tùy thân và các loại giấy tờ khác có liên quan cho nhân viên Bưu điện giữ để thực hiện thủ tục hành chính.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Minh Trung, Chủ tịch UBND Huyện đề nghị trong thời gian tới Bưu điện Tỉnh, Bưu điện Huyện cần chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tìm vị trí mặt bằng để tiếp tục mở rộng mạng lưới hệ thống Bưu điện văn hóa ở cấp xã trên địa bàn Huyện; rà soát để thực hiện việc sửa chữa, chỉnh trang, mở rộng diện tích các Bưu điện văn hóa xã; cử nhân viên Bưu điện hỗ trợ tốt công chức cấp xã trong việc tham gia tiếp nhận và trả kết quả đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hỗ trợ, tư vấn người dân gửi, nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, ông Lê Minh Trung, Chủ tịch UBND Huyện cũng đề nghị Bưu điện Tỉnh xem xét bố trí nhân sự để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực tư pháp và lĩnh vực đất đai, thời gian thực hiện chuyển giao chậm nhất đến tháng 7 năm 2022./.

Thành Lợi, Văn phòng HĐND và UBND Huyện