Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Tổ chức tập huấn hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống ISO 9001:2015

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Tổ chức tập huấn hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống ISO 9001:2015

Ngày 04 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan hành chính, tham dự buổi tấp huấn gồm đại diện lãnh đạo, công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn.

(Quang cảnh các đại biểu tham dự buổi tập huấn)

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được ông Võ Hồng Vân, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn và chia sẻ các nội dung như: Quán triệt tinh thần nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Tỉnh về việc đẩy mạnh việc áp dụng, duy trì và cải tiến ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; giới thiệu về Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; giới thiệu về TCVN ISO 9001; mục đích và yêu cầu của việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; các bước để xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (xây dựng tài liệu; áp dụng tài liệu; công bố phù hợp; duy trì cải tiến dụng Hệ thống quản lý chất lượng); hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch duy trì và đánh giá nội bộ  Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, buổi tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu và chuyên gia trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian qua tại đơn vị. Qua buổi tập huấn, các đại biểu đã nắm được những nội dung, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, từ đó, giúp các đại biểu có thể áp dụng và vận hành có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong việc giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, khắc phục những hạn chế trong quá trình áp dụng, duy trì và cải tiến tại đơn vị trong thời gian tới./.

Thành Lợi, Văn phòng HĐND và UBND huyện  Châu Thành