Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Quyết định số 954/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

 

(Ảnh minh họa)

          1. Cấp tỉnh: 122 thủ tục hành chính, trong đó:

- Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 23 thủ tục;

- Thủ tục hành chính giữ nguyên: 99 thủ tục.

2. Cấp huyện: 13 thủ tục hành chính, trong đó:

- Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 09 thủ tục;

- Thủ tục hành chính giữ nguyên: 04 thủ tục.

Quyết định này thay thế và bãi bỏ Quyết định số 1421/QĐ-UBND-HC ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Quyết định số 240/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên đại bàn tỉnh.

Các quy định chi tiết về TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực công thương được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ https://sct.dongthap.gov.vn vào mục TTHC.

Tổ chức, nhân có nhu cầu hướng dẫn thực hiện TTHC ở cấp tỉnh liên hệ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (lĩnh vực Công Thương) đặt tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (địa chỉ: số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; điện thoại số: 0277 3898963); đối với TTHC cấp huyện liên hệ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức và công dân biết, thực hiện./.

Mời xem chi tiết Quyết định số 954/QĐ-UBND-HC tại đây./.

                                              Kim Sương, Văn phòng Sở Công Thương