Xuất bản thông tin

null HUYỆN TÂN HỒNG:  Kiểm tra 100% xã, thị trấn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TÂN HỒNG:  Kiểm tra 100% xã, thị trấn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

   Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính (sau đây gọi tắt là Tổ kiểm tra) do Ủy ban nhân dân huyện thành lập đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

(Quang cảnh Tổ kiểm tra kiểm tra tại xã Tân Công Chí)

Tính đến nay, Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 09 xã, thị trấn với các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tuyển dụng, bố trí công chức, người hoạt động không chuyên trách; ban hành danh mục hồ sơ và lập hồ sơ công việc; áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015; vận hành phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; việc thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường,…

(Quang cảnh buổi làm việc của Tổ kiểm tra)

Qua đợt kiểm tra, Tổ kiểm tra đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính của các xã, thị trấn. Tuy nhiên, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại các xã, thị trấn còn thấp so với kế hoạch đề ra. Đồng thời, Tổ kiểm tra đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, quán triệt đến từng cán bộ, công chức việc thực hiện đúng nội quy cơ quan; cập nhật đầy đủ thông tin của người dân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính vào hồ sơ và vào phần mềm một cửa để theo dõi và tổng hợp;…

Thời gian tới, Tổ kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện./.

                                                     Thùy Dung, Trung tâm VH - TT và TT huyện