Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 01 tháng 4 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 307/QĐ-UBND-HC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, thay thế 01 TTHC và sửa đổi, bổ sung 06 TTHC  tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể, thay thế 01 TTHC: Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung 06 TTHC: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài); xóa đăng ký tàu cá; cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá; đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES.

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 129 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, trong đó, có 103 TTHC cấp tỉnh, 15 TTHC cấp huyện và 11 TTHC cấp xã.

Tải Quyết định tại đây./.

                  Tuyết Loan, Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn