Xuất bản thông tin

null    TỈNH ĐỒNG THÁP: Nhiều mô hình mới, cách  làm hay về cải cách hành chính được triển khai thực hiện tại huyện Lấp Vò, huyện Tháp Mười và thành phố Cao Lãnh

Chi tiết bài viết Tin tức

   TỈNH ĐỒNG THÁP: Nhiều mô hình mới, cách  làm hay về cải cách hành chính được triển khai thực hiện tại huyện Lấp Vò, huyện Tháp Mười và thành phố Cao Lãnh

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021 tiếp tục làm việc trực tuyến với Ủy ban nhân dân (UBND): Huyện Lấp Vò, huyện Tháp Mười và thành phố Cao Lãnh tại Hội trường Sở Nội vụ, hội nghị do ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì

         

(Quang cảnh: Đoàn kiểm tra trao đổi với địa phương được kiểm tra)

Qua kiểm tra tại các địa phương, Đoàn kiểm tra đã đánh giá, trong thời gian qua các địa phương thực hiện bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC); ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện CCHC, như: Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm tra CCHC, báo cáo định kỳ đầy đủ và đúng hướng dẫn; đặc biệt huyện Tháp Mười và thành phố Cao Lãnh có nhiều sáng kiến, mô hình hay trong công tác cải cách hành chính như: Mô hình "Ngày thứ Tư trực tuyến và Ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính", mô hình "Ngày Chủ Nhật thân thiện", mô hình "Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính", mô hình "5 trong 1" đối với thủ tục hành chính xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và xét duyệt trợ cấp xã hội cho các đối tượng khuyết tật", mô hình "Hệ thống camera quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã, thị trấn",…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác CCHC tại các địa phương như: Vẫn còn tình trạng hồ sơ bị trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử, giải quyết còn chậm trễ phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tỷ lệ tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp chưa bảo đảm theo lộ trình quy định; công  tác chỉnh lý tài liệu còn chậm trễ (huyện Tháp Mười và thành phố Cao Lãnh); chưa có sáng kiến, mô hình hay trong công tác CCHC (huyện Lấp Vò);…

            Ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì hội nghị đã đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện CCHC của địa phương, xem công tác CCCH là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tiếp tục rà soát thực hiện bảo đảm các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC của địa phương, cũng như các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong bộ chỉ số đánh giá CCHC của các sở, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bưu chính công ích; sớm ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch thực hiện các mô hình CCHC giai đoạn 2021 - 2026. Bên cạnh đó, chủ trì hội nghị nhấn mạnh đề nghị các địa phương quan tâm đến việc cập nhật nâng cao kiến thức kỹ năng vận hành phần mềm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tránh gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện tại địa phương./.

Kim Kha, Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền