Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số hài lòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành Tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

(Quang cảnh hội nghị trực tuyến)

Theo đó, Chỉ số CCHC của các sở, cơ quan ngang sở, có 16/17 cơ quan đạt mức tốt (từ 80% trở lên), cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư xếp hạng nhất với tổng điểm đạt được là 90,94; kế đến thứ tự lần lượt là các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông,… vị trí cuối bảng thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường. Năm 2021, có 15/17 cơ quan đạt Chỉ số CCHC tăng hơn so với năm 2020 và 02/17 cơ quan giảm so với năm 2020.

Đối với Chỉ số CCHC của các địa phương, có 06/12 địa phương đạt mức tốt và không có địa phương nào đạt Chỉ số CCHC từ 90% trở lên và không có địa phương đạt dưới 70%. Huyện Châu Thành dẫn đầu với số điểm 88,68%.

Chỉ số CCHC năm 2021 đối các sở, cơ quan ngang sở và UBND cấp huyện được xác định căn cứ vào các nội dung gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Công tác đánh giá được tổ chức triển khai bằng nhiều phương pháp: Điều tra xã hội học; tự đánh giá, chấm điểm; đánh giá của Tổ Thẩm định đánh giá Chỉ số CCHC tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Bên cạnh đó, biểu dương công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC của các sở, ngành, UBND cấp huyện trong năm 2021 đã có sự quan tâm, bứt phá mạnh mẽ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Tỉnh.

Bên cạnh đó, để khắc phục các hạn chế trong công tác CCHC, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Chú trọng "Lấy người dân làm chủ thể phục vụ" hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện; quan tâm đến cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã; phải minh bạch thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tránh để người dân bức xúc và phản ánh, kiến nghị,…. Đồng thời, quan tâm kiểm tra, rà soát và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện công tác CCHC, đối với người đứng đầu cần thường xuyên kiểm tra, rà soát hàng tháng, hàng quý. Theo đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC trong năm 2022, thời gian từ nay đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2022 và giao Sở Nội vụ sẽ có kiểm tra thực hiện.

Ngoài ra, Chủ tịch yêu cầu quan tâm hơn công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC, giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu phối hợp với Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh thí điểm xây dựng ap điện tử để người dân có thể theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

(Quang cảnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh trao Cờ thi đua)

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong thực hiện CCHC năm 2021 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện CCHC năm 2021./.

Kim Kha, Phòng CCHC và XDCQ, Sở Nội vụ