Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Tổ chức kiểm tra, sát hạch kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp xã

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Tổ chức kiểm tra, sát hạch kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp xã

Thực hiện Công văn số 44/UBND-NC ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra, sát hạch kiến thức công chức cấp xã và Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc kiểm tra, sát hạch kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công chức cấp xã năm 2020.

Vừa qua, Ủy ban nhân huyện Châu Thành tổ chức kiểm tra, sát hạch kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp xã trên địa bàn huyện năm 2020. Tham dự kỳ hát sạch có 105 công chức với 05 chức danh gồm: Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã).

(Quang cảnh kiểm tra, sát hạch kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp xã năm 2020)

Nội dung kiểm tra, sát hạch làm bài theo hình thức trắc nghiệm với 02 nội dung kiểm tra về chuyên môn phù hợp với từng chức danh công chức và kiểm tra kiến thức chung gồm: cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ, tin học.

Mục đích kỳ kiểm tra sát hạch lần này nhằm rà soát, đánh giá thực trạng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công nghệ thông tin của đội ngũ công chức cấp xã để có cơ sở bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trong thực thi công vụ, hướng tới việc xây dựng hệ thống đội ngũ công chức hoạt động chuyên nghiệp, đạt các tiêu chuẩn đề ra theo yêu cầu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở./.

Hồng Thắm, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành