Xuất bản thông tin

null BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH: Tiếp tục nâng cao tuyên truyền về công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH: Tiếp tục nâng cao tuyên truyền về công tác cải cách hành chính

 Qua đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế đạt 80,59 điểm (tăng 0.59 điểm), tuy nhiên giảm 04 hạng so với năm 2020. Do vậy, để tiếp tục duy trì các chỉ số tăng điểm, giữ vững các tiêu chí bình ổn và cải thiện những chỉ số thấp, đơn vị đã triển khai kế hoạch nhằm cải thiện những tiêu chí còn thấp trong thời gian tới.

Ảnh minh họa

Trong đó, trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền bằng các hình thức phù hợp như: Tăng cường nội dung trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; xây dựng, triển khai video hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công và thao tác nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính của đơn vị cho người dân; duy trì số đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin kiến nghị của tổ chức, cá nhân không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, vận hành Kênh Zalo Official Account "Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp", Zalo nhóm "Câu lạc bộ Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp"; hoạt động của Tổ hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; duy trì mô hình "Cà phê doanh nghiệp" trong khu công nghiệp.

Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, Ban Quản lý sẽ tăng cường củng cố các kênh thông tin để thông qua đó lắng nghe ý kiến của nhân dân, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân ngày càng tốt hơn./.

Khánh Hồng, Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh