Xuất bản thông tin

null SỞ TƯ PHÁP: Họp bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cấp phiếu Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ Bưu chính công ích

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TƯ PHÁP: Họp bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cấp phiếu Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ Bưu chính công ích

Vừa qua, Sở Tư pháp phối hợp với Bưu điện tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cấp phiếu Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công; các phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp; Bưu điện Tỉnh.

Trong thời gian qua, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) được Sở Tư pháp quan tâm triển khai thực hiện. Đặc biệt là thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, từ năm 2015 đến tháng 4/2021, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI 14.353/42.012 hồ sơ, nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả qua dịch vụ BCCI là 9.238/42.012 hồ sơ, hẹn giờ tiếp nhận và trả kết quả tại nhà 181 hồ sơ.

 

 

(Quang cảnh Sở Tư pháp làm việc với Bưu điện Tỉnh)

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua vẫn còn điểm hạn chế nhất định là chưa phát huy hết hiệu quả của mô hình cũng như tiềm năng khai thác hệ thống bưu chính trong giải quyết TTHC.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thẳng thắn, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, chủ yếu là do thủ tục này phát sinh nhiều hồ sơ trong năm (trung bình trên 10.000 hồ sơ/năm); lực lượng nhân viên bưu điện thường xuyên thay đổi nên việc tiếp nhận hồ sơ đôi khi còn sai sót, ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết TTHC cho người dân; phần mềm Một cửa điện tử chưa đáp ứng yêu cầu theo dõi hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI; việc chuyển hồ sơ giữa Bưu điện Tỉnh và các Bưu cục trên địa bàn Tỉnh còn chậm, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết TTHC theo quy định;…

Theo bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động cấp phiếu Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ BCCI trong thời gian tới, đề nghị Phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp và Bưu điện Tỉnh phải phối hợp thực hiện nhanh các giải pháp như: (1) Triển khai thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch số 318/KH-STP ngày 30/03/2021 của Sở Tư pháp về  khắc phục các hạn chế trong công tác cải cách hành chính, nhất là các nội dung về cải cách TTHC; (2) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ BCCI trong giải quyết TTHC; (3) Tổ chức tập huấn cho nhân viên tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của các Bưu cục, đặc biệt là các cán bộ đầu mối tiếp nhận và phân loại hồ sơ tuyến Tỉnh; (4) Đảm bảo ổn định về nhân sự đối với các đầu mối tiếp nhận hồ sơ ở các Bưu cục, ưu tiên các nhân viên có kinh nghiệm, thành thạo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch Tư pháp; (5) Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian, chi phí để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC; (6) Có văn bản kiến nghị Sở Thông tin và truyền thông về phần mềm Một cửa điện tử đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ, thống kê kết quả giải quyết hồ sơ, theo dõi tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI; (7) Kiến nghị Cục công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp điều chỉnh dịch vụ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến đảm bảo sử dụng linh hoạt trên máy tính và các thiết bị di động./.

                                                                                       Công Khởi, Sở Tư pháp