Xuất bản thông tin

null Kết quả thi Vòng 1 Hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật ngành Nội vụ lần 1 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả thi Vòng 1 Hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật ngành Nội vụ lần 1 năm 2022

Ngày 28/4 vừa qua, Sở Nội vụ Đồng Tháp (Ban Tổ chức) đã khai mạc Hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật ngành Nội vụ lần 1 năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội thi). Vòng 1 của Hội thi được tổ chức từ ngày 28/4/2022 đến ngày 12/5/2022.

 

Kết quả, có 31 đội dự thi với 1.325 thí sinh tham gia. Sau 03 tuần thi, Ban Tổ chức đã chọn ra 15 đội vào Vòng 2, cụ thể:

(1) Sở Khoa học và Công nghệ.

(2)  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(3)  Sở Xây dựng.

(4) Sở Thông tin và Truyền thông.

(5) Sở Nội vụ.

(6) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(7) Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(8) Ban Quản lý Khu kinh tế.

(9) Sở Giao thông vận tải.

(10) Thanh tra Tỉnh.

(11) Sở Tài chính.

(12) Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười.

(13) Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc.

(14) Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung.

(15) Sở Giáo dục và Đào tạo.

Vòng 2 sẽ bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 23/5/2022./.

Kiều Diễm – Sở Nội vụ