Xuất bản thông tin

null SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Hướng dẫn các quy định pháp luật về xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Hướng dẫn các quy định pháp luật về xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Thực hiện Kế hoạch số 514/KH-SNN ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện cải cách hành chính năm 2021. Vừa qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tỉnh đã tổ chức tập huấn cho các cơ sở, doanh nghiệp xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Theo đó, đã hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện các nội dung như: Xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; đồng thời, hướng dẫn cơ sở, doanh nghiệp nộp thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm với hình thức trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.  

(Quang cảnh buổi tập huấn)

Buổi tập huấn đã giúp cho cơ sở, doanh nghiệp nắm vững các kiến thức cũng như quy định của pháp luật về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; hiểu rõ hơn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của cá nhân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị./.

                                 Tuyết Loan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn