Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHUYỂN GIAO CHO BƯU ĐIỆN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHUYỂN GIAO CHO BƯU ĐIỆN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ký ban hành Quyết định thực hiện thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 3 (mở rộng) theo Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công của Tỉnh.

 

(Ảnh minh họa)

          Theo đó, tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh, nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tài chính, An toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế) và các thủ tục hành chính thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Tỉnh.

          Bộ phận Một cửa huyện Tháp Mười (đơn vị đã thực hiện từ giai đoạn 3): Tiếp tục mở rộng nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Xây dựng – Quy hoạch, công thương, kế hoạch và đầu tư, tài chính, giáo dục và đào tạo, nội vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế. Tại Bộ phận Một cửa huyện Hồng Ngự (đơn vị đã thực hiện từ giai đoạn 2): Tiếp tục mở rộng nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính về đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc lĩnh vực tư pháp. Bộ phận Một cửa huyện Tân Hồng (đơn vị đã thực hiện từ giai đoạn 2): Tiếp tục mở rộng nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Chứng thực - Hộ tịch, đăng ký kinh doanh, xây dựng.

Tại Bộ phận Một cửa của 13 đơn vị cấp thuộc 08 huyện, thị xã: Nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các thủ tục hành chính liên thông, các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và các thủ tục hành chính theo: Mô hình Hẹn giờ thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà người dân trên địa bàn tỉnh, Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnhSở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về chứng thực chữ ký trong các văn bản, giấy tờ, chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật.

Bố trí trụ sở làm việc Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tại Bưu điện tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ: Số 85, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh) Bộ phận Một cửa 09 xã  thuộc 07 huyện, thị xã tại nhà làm việc của Bưu điện các xã.

Tính đến nay, Đồng Tháp đã thực hiện thí điểm chuyển giao 08 lĩnh vực cấp tỉnh; 11/12 Bộ phận Một cửa cấp huyện, 41/143 Bộ phận Một cửa cấp xã./.

Minh Thùy, Sở Nội vụ Đồng Tháp