Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Khảo sát về tình hình cung cấp dịch vụ hành chính công và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tại Bộ phận Một cửa

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Khảo sát về tình hình cung cấp dịch vụ hành chính công và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tại Bộ phận Một cửa

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính là nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công để phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt Nhân dân. Trên cơ sở đó, UBND thành phố tiến hành khảo sát về tình hình cung cấp dịch vụ hành chính công và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố và xã, phường.

Đối tượng khảo sát là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ hành chính công được cung cấp tại Bộ phận Một cửa thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và xã, phường. Nội dung khảo sát, lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Một cửa gồm: Về tiện nghi, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa; các quy định về công khai, tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính; về cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; về dịch vụ bưu chính công ích; ghi nhận ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân về thái độ giao tiếp, hướng dẫn, phục vụ của đội ngũ công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

(Quang cảnh tại Bộ phận Một cửa thành phố)

Phương pháp khảo sát trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thông qua Phiếu khảo sát hoặc khảo sát trực tuyến thông qua chức năng "Khảo sát" được cấu hình trên Trang Thông tin điện tử thành phố (mẫu phiếu khảo sát trực tuyến đăng tải trên trang Facebook và Trang Thông tin điện tử thành phố). Thời gian chốt số liệu khảo sát thực hiện cùng với thời điểm chốt số liệu báo cáo cải cách hành chính hàng quý, 06 tháng và năm.

Việc khảo sát nhằm tiếp thu, ghi nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân về tình hình cung cấp dịch vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân Thành phố và xã, phường để có hướng điều chỉnh, cải thiện chất lượng dịch vụ; khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những mặt tích cực đạt được. Kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của đội ngũ công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả./.

Mi Lê, Trung tâm VH - TT và TT thành phố Cao Lãnh