Xuất bản thông tin

null SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Chính quyền điện tử 2.0

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Chính quyền điện tử 2.0

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0. Hội nghị do bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì, cùng sự hỗ trợ của bà Đào Hải Anh, Trung tâm Tư vấn thông tin nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư Công nghệ thông tin - Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh và các đơn vị chuyên môn thuộc Sở.

(Quang cảnh hội nghị góp ý Kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0)

Kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0 là cơ sở cho việc ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh, hướng tới một hệ thống Chính quyền điện tử toàn diện, là cơ sở khoa học để triển khai các ứng dụng CNTT của tỉnh một cách hiệu quả nhằm bảo đảm các mục đích: Liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, bảo đảm triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lắp, tiết kiệm chi phí triển khai, đề xuất các danh mục, chương trình, nhiệm vụ cần triển khai để hoàn chỉnh hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp và lộ trình triển khai các dự án.

Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, phiên bản 2.0 được xây dựng trên cơ sở nâng cấp, cập nhật các nội dung từ phiên bản 1.0 và Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Tại cuộc họp, từng đơn vị sở, ngành tỉnh lần lượt cung cấp thông tin, nêu ý kiến trao đổi và làm rõ các nội dung liên quan đến các nghiệp vụ, nhu cầu chia sẽ kết nối dữ liệu do các sở, ngành quản lý.

Thông qua cuộc họp, không chỉ rà soát lại các nội dung đây cũng là cơ hội để các đơn vị cùng nhau có cái nhìn tổng thể về việc ứng dụng CNTT trong xây dựng Chính quyền điện tử thời gian tới của Tỉnh./.

   Quốc Cường, Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông