Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Ban hành Quyết định công bố danh muc thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Ban hành Quyết định công bố danh muc thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND-HC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

(Ảnh minh họa)

Theo đó, có 103 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 15 thủ tục hành chính cấp huyện và 11 thủ tục hành chính cấp xã.

Quyết định số 1604/QĐ-UBND-HC bãi bỏ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Xem Quyết định tại đây./.

Tuyết Loan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn