Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực ngành

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực ngành

Để nâng cao Chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021; đồng thời đánh giá một cách tổng thể về sự phục vụ và chất lượng cung ứng những hoạt động dịch vụ hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đối với tổ chức, công dân.

Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện khảo sát theo 02 hình thức: (1) Trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (sau khi trả kết quả); (2) trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Sở tại chuyên mục "Khảo sát sự hài lòng người dân" (địa chỉ: https://forms.gle/CW1q2381FvcVgPC78) và khảo sát trực tuyến thông qua mã QR CODE.

 

(Ảnh minh họa Mã QR CODE và  Phiếu khảo sát sự hài lòng người dân)

Thông qua việc khảo sát, nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho ý kiến đánh giá sự hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính và tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và thái độ ứng xử trong giao tiếp đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước./.

Anh Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch