Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND-HC  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh là 29 TTHC, cấp huyện 15 TTHC (bãi bỏ 01 TTHC).

Description: UBND Xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

(Ảnh minh họa)

Điểm khác biệt của Quyết định này là tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành đủ điều kiện thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Đồng thời, Quyết định cũng bãi bỏ Quyết định số 956/QĐ-UBND-HC ngày 20/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Qua việc cập nhật công bố lại TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận được Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Từ đó giúp đơn vị giảm bớt thời gian đi lại nhiều lần mà vẫn giải quyết được TTHC trên môi trường điện tử.

Quy định chi tiết về TTHC và quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính được đăng tải trên Trang Thông tin điện Sở Tài chính tại địa chỉ https://stc.dongthap.gov.vn./.

Kim Dung, Sở Tài chính