Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hồng Ngự kiểm tra cải cách hành chính huyện Hồng Ngự năm 2022. Ngày 22 tháng 02 năm 2022, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Hồng Ngự (Đoàn Kiểm tra) do ông Võ Hữu Nam, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ Huyện làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2022 tại UBND xã Thường Phước 1 và UBND xã Thường Thới Hậu A.

Qua kiểm tra tại các địa phương, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của các địa phương, cụ thể đã ban hành các văn bản: Kế hoạch CCHC; Kế hoạch tự kiểm tra CCHC; Kế hoạch rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC,....

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế như: Chưa cập nhật, công khai kịp thời các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã; phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa ghi đầy đủ thông tin; xây dựng báo cáo công tác kiểm soát TTHC chưa bảo đảm theo quy định của Văn phòng Chính phủ; số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn ít; chưa thực hiện công khai ngân sách trên Trang Thông tin điện tử của xã,...

(Quang cảnh buổi kiểm tra tại UBND xã Thường Phước 1)

Ông Võ Hữu Nam, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ Huyện, Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra kiến nghị các địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung trong thời gian tới: Thường xuyên rà soát cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bưu chính công ích... Đồng thời, cần nghiên cứu áp dụng mô hình mới, cách làm hay trong công tác CCHC./.

Trần Mỹ - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự