Xuất bản thông tin

null SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 02/KH SNN ngày 07 tháng 01 năm 2020 về cải cách hành chính năm 2020. Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức về nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đạt được một số kết quả nổi bật như:

(Quang cảnh Đoàn kiểm tra công tác CCHC Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác CCHC tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

- Lãnh đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC): Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; đã tiến hành kiểm tra 02 phòng chuyên môn, 03 đơn vị trực thuộc Sở (đạt chỉ tiêu 100% kế hoạch đã đề ra). Tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú như: Viết và đăng tải 31 tin CCHC trên Trang Thông tin điện tử của Sở, viết nhiều tin CCHC được đăng tải trên Trang Thông điện tử CCHC tỉnh, 01 tin CCHC đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh; nhân viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh tích cực hướng dẫn người dân tạo hộp thư cá nhân (gmail) nộp hồ sơ trực tuyến  mức độ 3, mức độ 4, phát tờ rơi hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận hồ sơ theo mô hình hẹn giờ hướng dẫn, kê khai tiếp hồ sơ và trả kết quả tại nhà người dân. Tuyên truyền rộng rãi đến công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp (lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề, thông tin trực tiếp khi cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác, trong các cuộc hội thảo nông dân, sinh hoạt hội quán).

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận được 1.883 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 1.228 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 602 hồ sơ, hồ sơ chưa đến hạn 53 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn. Đã tiếp nhận trực tuyến là 610 hồ sơ, 78 hồ sơ tiếp nhận qua mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai hồ sơ và trả kết quả tại nhà người dân, tiếp nhận qua bưu chính công ích 57 hồ sơ.

- Những cách làm hay, giải pháp mới trong CCHC như: Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với trường hợp treo bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nâng tổng số TTHC của Sở thực hiện liên thông với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 06 TTHC (theo đó, Sở đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cho tổ chức, cá nhân từ 10 ngày làm việc xuống 03 ngày làm việc); Ban chấp hành Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về CCHC năm 2020 trên facebook cho 65 đoàn viên tham gia, nội dung thi tăng cường sự hiểu biết của đoàn viên thanh niên ngành nông nghiệp về CCHC, hình thức thi Ban Tổ chức cuộc thi đăng nội dung câu hỏi lên group, đoàn viên đọc và trả lời 30 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm (chọn a, b, c, d); phối hợp với Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh xây dựng video clip hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản; in 1.000 tờ rơi hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, mô hình hẹn giờ hướng dẫn, kê khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà người dân, Tổng đài Thông tin Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp.

          Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Sở, sự đồng lòng, chung tay thực hiện công tác cải cách hành chính của công chức, viên chức sở đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính và nổi bật lên những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2020 và những năm tiếp theo Sở sẽ tiếp tục duy trì những kết quả đạt được, góp phần nâng cao Chỉ số đánh giá cải cách hành chính của Tỉnh./.

                                          Tuyết Loan, Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT