Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Tập huấn hệ thống "Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo"

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Tập huấn hệ thống "Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo"

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phối hợp với Thanh tra Tỉnh, Ban Tiếp công dân - Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai, tập huấn thử nghiệm hệ thống "Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo" của Thanh tra Chính phủ cho các cán bộ, công chức làm đầu mối tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

 

 

Description: C:\Users\DELL\Downloads\tải xuống.jpg

(Quang cảnh các đại biểu tham dự tại buổi tập huấn)

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, công chức được hướng dẫn quy trình, dữ liệu tiếp công dân, xử lý đơn, thư của hệ thống "Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo" của Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn người dùng thực hiện các thao tác sử dụng trên hệ thống "Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo" bảo đảm đầy đủ và chính xác trong quá trình tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm.

Buổi tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, công chức nắm bắt rõ hơn các thao tác sử dụng phần mềm, đồng thời quản lý, khai thác, sử dụng các thông tin về khiếu nại, tố cáo để phục vụ cho việc xây dựng các báo cáo, thống  kê số liệu. Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm giúp cho việc khai thác phần mềm đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian thử nghiệm./.

Thanh An  - Văn phòng HĐND và UBND huyện