Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Thanh tra thành phố tổ chức hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập theo quy định mới

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Thanh tra thành phố tổ chức hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập theo quy định mới

Ngày 09/3/2021, thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, Thanh tra thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập theo quy định mới cho gần 100 người tham dự là đại diện lãnh đạo của các cơ quan, ban, ngành thành phố, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường và cán bộ phụ trách việc kê khai tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị. Ông Lâm Thành Sơn, Chánh Thanh tra thành phố, chủ trì hội nghị.

(Quang cảnh ông Lâm Thành Sơn, Chánh Thanh tra thành phố triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định mới)

Tại Hội nghị, Chánh Thanh tra thành phố đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Luật số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018) và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, các nội dung cụ thể như: Đối tượng kê khai; hướng dẫn kê khai theo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ, kê khai bổ sung; các lưu ý trong vấn đề kê khai.

(Quang cảnh hội nghị tập huấn việc kê khai tài sản, thu nhập)

Chánh Thanh tra thành phố cũng lưu ý các đơn vị lần kê khai này phải hoàn thành trước ngày 15/3/2021, thời hạn công khai bản kê khai tài sản, thu nhập phải được hoàn thành trước 31/3/2021. Đồng thời, trong quá trình kê khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin đến Thanh tra thành phố để được giải đáp, hướng dẫn, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập. Đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần phòng ngừa tham nhũng hiện nay./.

Nguyễn Tấn Lộc - Thanh tra thành phố Sa Đéc