Xuất bản thông tin

null SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Nổ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Nổ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở

Theo Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đồng Tháp năm 2019, điểm số bình quân 08 chỉ tiêu của Sở Giao thông vận tài là 72,97 điểm, tăng 2,98 điểm so với năm 2018. Mặc dù có tăng, tuy nhiên so với các Sở, ngành trong tỉnh, Sở Giao thông vận tải vẫn ở thứ hạng chưa cao (do các Sở, ngành khác cũng có điểm số cải thiện đáng kể).

Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh, Sở đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-SGTVT ngày 31/3/2021 về việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở năm 2020.

(Hình minh họa: Quang cảnh trụ sở Sở Giao thông vận tải)

Theo đó, tập trung thực hiện các nội dung như: Xây dựng cơ quan hành chính nhà nước thân thiện với doanh nghiệp; thay đổi tích cực thái độ của công chức, viên chức bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Sở; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân,…

Thời gian tới, Sở sẽ phấn đấu nâng cao hiệu quả trên tất cả các tiêu chí của Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh trong những năm tới, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, những nhiệm vụ, nội dung có điểm số chưa cao của năm 2019, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở trong thời gian tới./.

                                       Thái,  Sở Giao thông vận tải