Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

        Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ (Đoàn Kiểm tra) làm việc với Ban chỉ đạo CCHC tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Kiểm tra do ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm Trưởng đoàn. Tiếp làm việc với Đoàn Kiểm tra, có sự tham dự của ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND Tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và đại diện một số sở, ngành Tỉnh.

          Đoàn Kiểm tra đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa thành phố Cao Lãnh, sau đó làm việc với Ban chỉ đạo CCHC tỉnh tại Hội trường UBND Tỉnh.

Quang cảnh toàn Hội nghị

            Tại Hội nghị, Đoàn Kiểm tra đã nghe Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh báo cáo công tác CCHC năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Qua đó, Đoàn Kiểm tra nhận định và đánh giá cao công tác CCHC của tỉnh từ năm 2021 đến nay, đặc biệt Đoàn Kiểm tra đã tuyên dương nhiều mô hình mới được tỉnh thực hiện có hiệu quả trong công tác CCHC như mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến; Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022, Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà người dân;… Đồng thời ghi, giải trình 07 nội dung đề xuất, kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp với các Bộ, ngành Trung ương.

            Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND Tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã phát biểu về khát vọng vươn lên của Đồng Tháp, làm sao để Đồng Tháp phải đi trước trong tất cả các lĩnh vực nhằm phục vụ người dân hiệu quả hơn; đặc biệt trong năm 2022, Tỉnh sẽ đẩy mạnh hoạt dộng Trung tâm chuyển đổi số tiến tới mục đích của Tỉnh là người dân và doanh nghiệp có thể kiểm soát được hồ sơ thủ tục hành chính của mình. Đối với quy hoạch tới năm 2025, Tỉnh lấy 2 yếu tố chính là niềm hạnh phúc, chất lượng sống của con người và môi trường đầu tư của Tỉnh.

Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban BCĐ CCHC của Chính phủ phát biểu

            Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã đánh giá cao sự quyết tâm vươn lên của Tỉnh; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Tỉnh cần phân tích những mặt mạnh, hạn chế trong công tác CCHC để khắc phục thứ hạng các chỉ số trong các năm tiếp theo; bên cạnh đó, các sở, ngành có liên quan cần thường xuyên báo cáo với Chủ tịch UBND Tỉnh các vấn đề liên quan đến công tác CCCH để có hướng tháo gỡ, khắc phục kịp thời; đối với phương hướng thực hiện trong thời gian tới, Đoàn Kiểm tra thống nhất cao tuy nhiên đề nghị Tỉnh bổ sung thêm một số ý kiến của thành viên Đoàn Kiểm tra vào phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đối với các nội dung kiến nghị Bộ, ngành Trung ương của tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Kiểm tra tiếp thu, tổng hợp và sẽ đề nghị Bộ, ngành có văn bản trả lời cho địa phương./.

                        Kim Kha, Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền