Xuất bản thông tin

null HUYỆN LAI VUNG: Tiếp tục củng cố và tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LAI VUNG: Tiếp tục củng cố và tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

  Chiều ngày 08/6/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung đã ủy quyền cho Trưởng phòng Nội vụ huyện chủ trì phiên họp với mục tiêu "Tiếp tục củng cố và tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021".

 

 

(Quang cảnh Hội nghị)

            Tại cuộc họp, ông Trần Bá Minh - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, đại diện Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) huyện và Tổ Tư vấn Cải cách hành chính, đã lưu ý đến những nhóm vấn đề mà các xã cần quan tâm thực hiện tốt để góp phần cải thiện điểm và nâng cao chỉ số về CCHC, cụ thể: Chế độ thông tin báo cáo; chất lượng, hiệu quả và kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; đăng nhập, khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử (tránh hiện tượng hồ sơ giải quyết treo trên phần mềm do cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyên môn không giải quyết và kết thúc quy trình); nâng cao kỹ năng giao tiếp, quan hệ hài hòa giữa tổ chức và công dân; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát những quy trình, văn bản cần thay đổi, sửa đổi cho phù hợp với thực tế quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; nâng số hồ sơ trực tuyến cấp xã trên nhiều lĩnh vực (thực hiện ở nhiều lĩnh vực và có số lượng tăng dần đều hàng tháng, chứ không tạo sự đột biến tháng này và tháng sau tụt về 0,…).

            Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Văn Nhã, Trưởng phòng Nội vụ huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tạo ra động lực, chia sẻ khó khăn với cán bộ, công chức, viên chức tổ chức thực hiện chứ đừng tạo nên áp lực sẽ làm giảm sức chiến đấu của cơ quan, tổ chức; Tổ Tư vấn CCHC huyện phải đề xuất những nhiệm vụ then chốt để nâng sức bậc cho công tác giải quyết thủ tục hành chính cấp xã về mọi mặt (hình thức, cách thức, nội dung, kết quả và hiệu quả…) để công tác CCHC của huyện có sự chuyển biến tốt trong năm 2021./.

Trịnh Hữu Kiệt, Phó Trưởng phòng LĐ-TB và XH  huyện