Xuất bản thông tin

null HUYỆN THÁP MƯỜI: Triển khai Mô hình “3 trong 1” đối với thủ tục dành cho người khuyết tật

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THÁP MƯỜI: Triển khai Mô hình “3 trong 1” đối với thủ tục dành cho người khuyết tật

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tháp Mười, UBND thị trấn Mỹ An triển khai thực hiện Mô hình “3 trong 1” đối với thủ tục  xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

(Quang cảnh Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tại nhà người khuyết tật)

(Quang cảnh Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tại nhà người khuyết tật)

Quy trình thực hiện như sau:

- Bước 1: Người khuyết tật hoặc người đại diện của người khuyết tật đến Bộ phận Một cửa thuộc UBND thị trấn Mỹ An để nộp hồ sơ. Chỉ cần 01 lần duy nhất đến nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật thay vì phải đến trụ sở 03 lần như trước đây (01 lần nộp hồ sơ, 01 lần để Hội đồng xác định mức độ khuyết tật bắt buộc phải có người khuyết tật tham dự, 01 lần nhận kết quả).

- Bước 2: Sau khi hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Công chức Văn phòng Thống kê (phụ trách Tiếp nhận và Trả kết quả) có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách lao động, thương binh, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em) tham mưu Hội đồng xác định mức độ khuyết tật sắp xếp thời gian thẩm định hồ sơ. Được sự thống nhất của Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Công chức Văn hóa - Xã hội thông báo thời gian, địa điểm và quy định cần thiết để xác minh hồ sơ cho người khuyết tật/ người đại diện của người khuyết tật và thành viên của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật biết.

- Bước 3: Tất cả các thành viên của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thị trấn tiến hành xác minh hồ sơ tại nhà riêng hoặc địa điểm khác thuận lợi nhất
cho người khuyết tật. Trên cơ sở xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội họp xét duyệt trợ cấp cho đối tượng.

- Bước 4: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật được trả cho người dân thông qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc do Công chức Văn hóa - Xã hội trực tiếp trao trả tại nhà.

Mô hình giúp giảm chi phí và thời gian đi lại của người dân, tạo điều kiện cho người khuyết tật không phải đến UBND thị trấn mà vẫn được cấp giấy xác nhận khuyết tật, góp phần đảm bảo các chính sách hỗ trợ người khuyết tật được triển khai rộng khắp; cải thiện quan hệ giữa chính quyền với người dân, hướng đến nền hành chính phục vụ./.

Hoàng Kha, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tháp Mười