Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Họp chuyên đề cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Họp chuyên đề cải cách hành chính

Sáng ngày 01 tháng 03 năm 2022, ông Huỳnh Tú Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự chủ trì cuộc họp chuyên đề về cải cách hành chính để nghe báo cáo và tháo gỡ một số khó khăn trong triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.


(Quang cảnh họp chuyên đề cải cách hành chính)

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích, từ đó phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, cụ thể: Tính đến hết tháng 02 năm 2022, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố và xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết tổng cộng 3.218/3.249 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt tỷ lệ 99,04%; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được 1.868/9.257 hồ sơ, đạt tỷ lệ 20,17%. Tuy nhiên, việc thực hiện dịch vụ bưu chính công ích ở thành phố Hồng Ngự vẫn còn một số hạn chế như: Không phát sinh hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp, nguyên nhân chủ yếu là do địa bàn nhỏ, đa số hồ sơ hành chính ở xã, phường được tiếp nhận và trả kết quả trong ngày nên người dân ít có nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Huỳnh Tú Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự yêu cầu lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tác nghiệp, quản lý, điều hành, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần xây dựng thành công chính quyền số, công dân số, trước mắt là sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tổ chức, công dân biết được các lợi ích, tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích bằng các hình thức trực quan, sinh động; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; Kết hợp dịch vụ công rực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính; Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; nhân viên bưu điện và công chức chuyên môn các xã, phường trên địa bàn thành phố tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, địa phương duy trì công tác báo cáo nhanh vào lúc 16 giờ hàng ngày về kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, gửi về Phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, công dân./.

Khưu Lực - Phòng Nội vụ thành phố Hồng Ngự