Xuất bản thông tin

null HUYỆN CAO LÃNH: Không có hồ sơ trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CAO LÃNH: Không có hồ sơ trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính

Qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của Đoàn kiểm tra CCHC Tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên quán triệt nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Khắc phục những hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của Đoàn kiểm tra Tỉnh, đặc biệttrong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi đối với tổ chức và công dân khi phát sinh hồ sơ trễ hạn, sai sót; chấn chỉnh lề lối, giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt việc nêu gương người đứng đầu trong thực thi công vụ và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về những hạn chế, sai sót trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

(Quang cảnh người dân đến giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện)

Thường xuyên rà soát, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính không cần thiết nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định, không để phát sinh hồ sơ trễ hẹn: Cụ thể, cấp huyện tiếp nhận trên 17.800 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn trên 6.650 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn; cấp xã tiếp nhận hơn 19.000 hồ sơ,  trả kết quả trước hạn 1.650 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.

Phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ Bưu chính công ích gần 1.500 hồ sơ; mô hình hẹn giờ hướng dẫn và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân được 11 hồ sơ; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phát sinh 484 hồ sơ; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính giai đoạn 3 (mở rộng) sang Bưu điện văn hoá đối với UBND các : Ba Sao, Nhị Mỹ, Tân Hội Trung, Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung.

Bên cạnh đó, huyện Cao Lãnh cũng tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ tổ chức, công dân ứng dụng các dịch vụ hành chính công trong giải quyết, hồ sơ thủ tục hành chính (Dịch vụ bưu chính công ích, mô hình hẹn giờ hướng dẫn và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3); thực hiện sáng kiến trong triển khai công tác cải cách hành chính tại cuộc họp UBND huyện không giấy tờ thông qua ứng dụng phần mềm e-Cabinet, góp phần giảm văn bản giấy trong phòng họp, nâng cao hiệu quả tổ chức, điều hành, tiết kiệm thời gian và chi phí trong tổ chức phiên họp./.

Ngọc Hảo, Phòng Nội vụ huyện Cao Lãnh