Xuất bản thông tin

Trang chủ Chi tiết bài viết

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Giai đoạn 2021 - 2030, thành phố Hồng Ngự phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính mỗi năm tăng từ 3% đến 5%

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, UBND thành phố Hồng Ngự đã ban hành Quyết định số 2077/QĐ-UBND-HC về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2030.

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Kiểm tra và làm việc với bộ phận Một cửa tại Bưu điện thành phố

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2021, ông Huỳnh Tú Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự cùng các ngành liên quan đã đến kiểm tra và làm việc với Bộ phận Một cửa tại Bưu điện thành phố về tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, kết quả thực hiện dịch vụ bưu chính công ích.

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Phát động Cuộc thi viết với chủ đề "Tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4"

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề "Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4".

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện Quyết định số 1389/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030.

HUYỆN LAI VUNG: Tổ chức thành công Hội thi trực tuyến cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính huyện năm 2021.

HUYỆN TAM NÔNG: Tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho đội ngũ giáo viên, học sinh

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về Cải cách hành chính huyện Tam Nông năm 2021; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về Cải thiện chỉ số cải cách hành chính huyện Tam Nông năm 2021;

TỈNH ĐỒNG THÁP: Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  lĩnh vực an toàn thực phẩm

Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bao gồm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm.

HUYỆN HỒNG NGỰ: Sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 09 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021

Chiều ngày 07 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị trực tuyến "Sơ kết công tác CCHC 09 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021", hội nghị do ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, cùng sự tham dự của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và công chức chuyên môn có liên quan

TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND-HC  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Ngày 29 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ký ban hành Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC và Quyết định số 1486/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Thông báo việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe quá hạn do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân trong cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/9/2021 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 10234/BGTVT-ATGT về việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: Phần lớn người dân và doanh nghiệp đánh giá ở mức cao đối với sự phục vụ của Sở qua kết quả đo lường sự hài lòng

Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 và Công văn số 05/UBND-KSTTHC ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh về việc tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Tỉnh.

SỞ NỘI VỤ: Tổ chức thành công Vòng 1 Hội thi cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 05/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

HUYỆN LAI VUNG: Hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện, đồng thời hỗ trợ người dân trong việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước.

TỈNH ĐỒNG THÁP: Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động

Đây là phương châm hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ Nhân dân của Tỉnh. Vừa qua, ngày 11/9/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UBND-HC về Kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính (CCHC) với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân giai đoạn 2021 - 2026 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

TỈNH ĐỒNG THÁP: Tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền về CCHC năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 05/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

TỈNH ĐỒNG THÁP: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của Tỉnh trong thời gian tới, ngày 11/9/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND-HC về kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030 với 6 nội dung, như sau: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

TỈNH ĐỒNG THÁP: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của Tỉnh trong thời gian tới, ngày 11/9/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND-HC về kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030 với 6 nội dung, như sau: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

TỈNH ĐỒNG THÁP: Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động

Đây là phương châm hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ Nhân dân của Tỉnh. Vừa qua, ngày 11/9/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UBND-HC về Kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính (CCHC) với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân giai đoạn 2021 - 2026 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).