Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tuyên truyền videoclip "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính"

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tuyên truyền videoclip "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính"

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật xây dựng chương trình và tổ chức thu hình chương trình nghệ thuật với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính 2021".

 Chương trình có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tôn vinh những cống hiến của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời, tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả về cải cách hành chính.

Với thời lượng 40 phút, chương trình nghệ thuật mang đến cho quý khán giả các tiết mục văn nghệ bao gồm: Bài ca nhớ Bác; tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ; Trần Thị Kim Thia - đóa sen giữa ngàn sen; học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh và đặc biệt là tiểu phẩm quán Cà phê quê tôi, mô hình được đánh giá cao từ các cộng đồng doanh nghiệp là nơi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Các tiết mục trên do các ca sĩ, nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh biểu diễn.

(Quang cảnh tiết mục: Tểu phẩm quán Cà phê quê tôi)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình sẽ được thu hình và đăng trên trang Youtube, Facebook, Trang thông tin điện tử của đơn vị. Trong suốt quá trình luyện tập và ghi hình ê-kíp thực hiện chương trình đều chấp hành nghiêm về an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp, công chức, viên chức phụ trách cải cách hành chính và giúp Nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính./.

Xem Video tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=90vD_Da3GMw

Anh Châu và Thanh Nhàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch