Xuất bản thông tin

null SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Hơn 98% thủ tục hành chính về cấp, cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải được xử lý trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 4

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Hơn 98% thủ tục hành chính về cấp, cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải được xử lý trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 4

Thời gian qua, việc ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Tỉnh. Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận công chức; tăng tính công khai, minh bạch..., góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.  

Xác định được mục tiêu quan trọng trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo công chức trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là công chức Bộ phận Một cửa tận tình hướng dẫn công dân tạo tài khoản và thực hiện quy trình nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục trực tuyến của Sở nói chung và các thủ tục về cấp đổi phù hiệu nói riêng.

Tính đến ngày 08 tháng 11 của năm 2021, Sở đã tiếp nhận tổng cộng 2.114 hồ sơ về cấp đổi phù hiệu xe ô tô, trong đó có đến  2.073 hồ sơ nộp trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 4 (chiếm tỷ lệ 98,06%).

Description: C:\Users\VANPHONG\Downloads\images.jpg

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối Internet và có thể theo dõi, giám sát được tiến độ giải quyết hồ sơ. Vì vậy, tham gia sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại và các chi phí liên quan khác.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở sẽ phấn đấu nâng cao hơn nữa số lượng hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả các  thủ tục hành chính đã được triển khai áp dụng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến; nghiên cứu kết hợp các mô hình dịch vụ công trực tuyến, mô hình công dân không viết, mô hình nhận hồ sơ tại nhà,... nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân, doang nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở./.

Vĩnh Thái, Sở Giao thông vận tải