Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng

Ngày 03 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, gồm 34 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc 5 lĩnh vực: Cấp chứng chỉ, cấp phép hoạt động xây dựng (20 thủ tục); nhà ở và thị trường bất động sản (05 thủ tục); quản lý chất lượng công trình xây dựng (01 thủ tục); thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (02 thủ tục); cấp phép xây dựng (06 thủ tục). Và 07 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc 02 lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng (01 thủ tục); cấp phép xây dựng (06 thủ tục).

Quyết định số 1080/QĐ-UBND-HC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1358/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Xem chi tiết Quyết định số 1080/QĐ-UBND-HC tại đây./.

Trung Hiếu - Sở Xây dựng