Xuất bản thông tin

null HUYỆN LAI VUNG: Tổ chức thành công Hội thi trực tuyến cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LAI VUNG: Tổ chức thành công Hội thi trực tuyến cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính huyện năm 2021.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ được phân công, nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

(Banner Hội thi trực tuyến)

Hội thi gồm 02 vòng thi với 14 đội tham gia, mỗi đội gồm 05 thành viên là cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện.

Theo đó, ngày 11 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 02 vòng thi cải cách hành chính. Cụ thể: Vòng 1 các thí sinh đăng ký tại link: https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-tim-hieu-cai-cach-hanh-chinh-huyen-lai-vung-nam-2021-14031 để tiến hành thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi xoay quanh về Luật Cán bộ, công chức; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 942/QĐ-TTg; …; Vòng 2 các thí sinh thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công với 05 thủ tục hành chính được Ban tổ chức chọn sẵn.

Kết quả chung cuộc hội thi, giải Nhất thuộc về Đội 1 của các cơ quan chuyên môn (Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn); giải Nhì và giải Ba lần lượt là Đội UBND xã Hòa Thành và Đội UBND xã Tân Phước; 02 giải khuyến khích thuộc về đội  UBND xã Tân Thành và Đội 2 của các cơ quan chuyên môn (Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện)./.

                                                            Hoàng Kỳ, Phòng Nội vụ huyện Lai Vung