Xuất bản thông tin

null Kết quả kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương tại cấp Huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương tại cấp Huyện

Nhằm tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. Đoàn kiểm tra do ông Hồ Thanh Tùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên: Phòng Quản lý Công nghiệp, phòng Quản lý Thương mại, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, đã tiến hành kiểm tra thực hiện quy trình giải quyết TTHC tại phòng Kinh tế/Kinh tếHạ tầng các huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, Châu Thành, thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc (sau đây gọi là cấp huyện).

(Quang cảnh kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành)

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, việc thực hiện giải quyết TTHC tại cấp huyện đảm bảo đúng quy trình cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; việc thực hiện quy định phân cấp quản lý nhà nước bảo đảm đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp Huyện đã tiếp nhận 192 hồ sơ, trong đó thực hiện theo phân cấp quản lý tham mưu giải quyết 46 hồ sơ và trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền 146 hồ sơ, các hồ sơ được giải quyết đúng hạn (không có hồ sơ giải quyết trễ hạn); thực hiện thông tin tuyên truyền dịch vụ công trong giải quyết TTHC (dịch vụ bưu chính công ích, mô hình hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân,…) đến tổ chức, công dân biết khi có yêu cầu thực hiện.

        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Bộ phận Một cửa nhận thiếu thành phần hồ sơ, chọn sai thông tin thành phần hồ sơ trên mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; một số công chức trực tiếp phụ trách, tham mưu giải quyết TTHC chưa nắm rõ các văn bản quy định và chưa có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Một cửa dẫn đến nhận thiếu thành phần hồ sơ.

Đoàn kiểm tra đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục phát huy những mặt làm được, khắc phục nhanh những hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của địa phương./.

Kim Sương, Văn phòng Sở Công Thương