Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính

Kết quả này được công bố tại Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019, vào sáng 19/5.

Bảng xếp hạng PAR INDEX

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đồng Tháp duy trì thứ hạng này, với tổng điểm đạt được là 84.43 điểm, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, điểm thẩm định là 53.86 điểm; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) 8.76 điểm; Khảo sát lãnh đạo quản lý 18.81 điểm; Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội 3.00 điểm.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp tỉnh được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần. Trong đó, điểm số 08 lĩnh vực PAR INDEX 2019 tỉnh Đồng Tháp đạt được cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (94.12 điểm); Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh (88.74 điểm); Cải cách thủ tục hành chính (88.55 điểm); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (80.92 điểm); Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (92.00 điểm); Cải cách tài chính công (80.30 điểm); Hiện đại hóa nền hành chính (86.11 điểm); Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (73.44 điểm).

Năm 2019 có thể nói là năm “bội thu” của tỉnh Đồng Tháp về các Chỉ số đánh giá. Cụ thể, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục giữ vững ngôi vị Á quân PCI năm 2019, đặc biệt là tiếp tục nối dài kỷ lục là tỉnh duy nhất 12 năm liên tiếp nằm trong nhóm 05 tỉnh, thành phố đứng đầu PCI cả nước và lần thứ 4, tỉnh được xếp hạng nhì.

Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2019, tỉnh Đồng Tháp cũng được xếp thứ 2 cả nước và được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chỉ số cao nhất (gồm 16 tỉnh, thành phố), đạt 46,72 điểm, điểm cao xếp thứ 2 cả nước (sau Bến Tre).

Nguyệt Ánh