Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính tổ chức thi tuyển công chức

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Tài chính tổ chức thi tuyển công chức

Nhằm tuyển chọn những người có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng, để bổ sung kịp thời nguồn nhân lực bảo đảm chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Ông Nguyễn Văn Cả - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Tài chính

tham dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức

Vừa qua, Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Tài chính đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức với hơn 20 ứng viên tham gia dự thi. Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định và có sự giám sát của cơ quan chuyên môn Sở Nội vụ.

 Các ứng viên đã hoàn thành các phần thi ở vòng 1 (Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học). Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì ứng viên sẽ thi tiếp vòng 2 với môn nghiệp vụ chuyên ngành.

            Thời gian thi vòng 2 sẽ được Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Tài chính thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện./.

Kim Dung-Sở Tài chính