Xuất bản thông tin

null SỞ XÂY DỰNG: Hướng đến nền hành chính phục vụ

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ XÂY DỰNG: Hướng đến nền hành chính phục vụ

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực xây dựng và góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, Sở Xây dựng đã thành lập Tổ hướng dẫn TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng.

 

 

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Tổ hướng dẫn TTHC có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC (hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện, thành phần hồ sơ,....); tổ chức thông tin, tuyên truyền, giải thích những tiện ích của việc nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của Tỉnh.

Các lĩnh vực TTHC hướng dẫn bao gồm: Cấp phép xây dựng; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; nhà ở và thị trường bất động sản; cấp chứng chỉ, cấp phép hoạt động xây dựng, công bố hợp chuẩn, hợp quy.

Từ khi thành lập Tổ đến nay, đã thực hiện được trên 50 lượt hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân. Phương thức thực hiện này rất có hiệu quả, nhất là trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Tỉnh, đã giúp tổ chức, cá nhân (trong và ngoài tỉnh) giải quyết được các hồ sơ công trình, dự án mà không phải đi lại (do phải thực hiện thời gian giãn cách).

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo thành viên của Tổ thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ thường xuyên hơn khi có nhu cầu của tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và bưu chính công ích; góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC của Sở Xây dựng./.

Trung Hiếu - Sở Xây dựng